MEDİSLİFE – ÜROLOJİ

Sünnet ve Hatalı Sünnet Ameliyatı

Sünnet temelinde kültürel ve dini bir uygulama olarak çok eski dönemlerden beri farklı toplumlarda ve farklı inançlarda, farklı amaçlarla uygulanagelmiş bir işlemdir.

Monopolar koter gibi eski tip enerji kaynağı kullanılan yöntemde peniste yanıklar, doku ve his kayıpları oluşabilir ve birçoğu düzeltilemez. Ancak gömük penis, hatalı kesimler, sekonder fimozis ve diğer estetik komplikasyonlar gerek yeni bir cerrahi müdahale gerek ilaç tedavileri ile düzeltilebilmektedir.

Sünnet ve Hatalı Sünnet Ameliyatı

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

ÜROLOJİ HİZMETLERİMİZ

ANDROLOJİ

KADIN ÜROLOJİSİ

ÜROONKOLOJİ

HİPOSPADİAS