MEDİSLİFE – KARDİYOLOJİ

Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti

Koroner anjiyografi işlemini takip eden süreçte kalbi besleyen damarlardaki problemleri gidermek için başvurulan bir yöntemdir. Kalbi besleyen damarlarda çoğunlukla darlık ve tıkanıklık gibi problemler ortaya çıkabilir.

Kalbi besleyen damarlardaki darlıklar genişletilebilir ya da tıkanıklıklar açılabilir. Günümüzde kullanılan malzemeler tıp teknolojisindeki gelişmeler neticesinde oldukça kaliteli ve güvenli hale gelmiştir.

Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

KARDİYOLOJİ HİZMETLERİMİZ

KALP PİLLERİ

KORONER BT ANJİYOGRAFİ

ELEKTROFİZYOLOJİK