MEDİSLİFE – ÜROLOJİ

Pediatrik Üroloji

Çocuk hastalardaki üriner ve genital sistem patolojilerinin tamamen farklı bir yaklaşım gerektirmesi, sadece bu hastalar ile ilgilenen uzmanlara olan ihtiyaç ve ayrıca bu hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için özel bir eğitim alınması gerekliliği nedeni ile üroloji hastalıkları için geliştirilen bir alt bilim dalıdır. Son yıllarda gelişen ileri teknoloji sayesinde ultrason ortamında bebeğe yönelik anormalliklerin incelemeleri dahi yapılmakta ve daha doğar doğmaz tedavi sürecine başlanmaktadır.

Sünnet ve Sünnet Hatalarının Düzeltilmesi, Mikro Penis, Gömük Penis İnmemiş Testis, Retraktil Testis, Utangaç Testis, Kriptorşidizm Hidrosel, Çocuk Kasık Fıtığı, Kordon Kisti, Su Fıtığı, Hipospadyas, hipospadias, hipospadiyas, Doğuştan Sünnet, Peygamber Sünneti,Şüpheli Genital Yapı, İnterseks, Ekstrofi-Epispadias Kompleksi, Antenatal Hidronefroz, Doğmalık Hidronefrozlar, Üretero-Pelvik Darlık, UP Darlık, Üretero-Vezikal Darlık, UV Darlık, Çift Üreter, Ektopik Üreter, Üreterosel, Multikistik Displastik Böbrek, Posterior Üretral Valv (PUV), Veziko Üreteral Reflü (VUR), Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonları (Sistit, Pyelonefrit, Epididimit, Orşit), Gece İdrar Kaçırma, Enürezis Nokturna, Gece ve Gündüz İdrar Kaçırma (İnkontinans, Urge Sendromu, Aşırı Aktif Mesane) Ürodinamik, Video Ürodinamik İncelemeler, Birlikte Görülebilen Barsak Disfonksiyonları (Kabızlık, Gaita Kaçırma), Nörojenik Mesane Disfonksiyonları, Mesane Büyütme, Augmentasyon Ameliyatları, Kateterize Edilebilir Kanallar, Mitrofanoff Ameliyatı, Spina Bifida`lı (Meningosel, Meningomyelosel vb) Hastalar, Çocuk Çağı Üriner Sistem Taş Hastalığı, Taş Kırma, Perkütan Taş Cerrahisi, Endoskopik Taş Cerrahisi), Çocukluk Çağı Ürogenital Sistem Tümörleri, Wilms Tümörü, Böbrek Tümörü, Testis (Yumurtalık) Tümörleri, Yolk Sak Tümörü, Teratomlar gibi rahatsızlıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Pediatrik Üroloji

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

ÜROLOJİ HİZMETLERİMİZ

ANDROLOJİ

KADIN ÜROLOJİSİ

ÜROONKOLOJİ

HİPOSPADİAS