MEDİSLİFE

Laboratuvar&Radyoloji

Dünya genelinde alerjik hastalıkların yaygınlık göstermesi ile birlikte, alerjileri daha kapsamlı şekilde inceleme isteği ortaya çıkmıştır. Modern standartlarla geliştirilen Moleküler Alerji Testi, alerjileri en ince ayrıntısına kadar inceler, eksiksiz ve güvenilir sonuç verir. Alerjen maddeyi tam olarak saptayan, bileşenlere dayalı ve moleküllerini inceleyen Moleküler Alerji Testi yeni nesil bir alerji testidir. Moleküler Alerji Testi, nanoteknoloji ile geliştirilmiş olup 300 alerjen ve bileşenine bakılmasını ve vucudun alerjik yapısı ile ilgili inceleme yapar.

Laboratuvar&Radyoloji

Sağlığınızla ilgili tüm süreçlerde her zaman yanınızdayız.

ABORTUS (GEBELİK KAYBI) PANELİ

TORCH Grubu
Listeria Antikoru
Chlamydia trochomatis Antijeni
Ureoplasma hominis
Anti Kardiyolipin IgG
Anti Kardiyolipin IgM
Lupus Antikoagülanı
Faktör II (Protrombin) Mutasyonu
Faktör V Leiden Mutasyonu
MTHFR (C677T/A1298C) Mutasyonu
Protein C
Protein S
Anti Nükleer Antikor
Anti Fosfolipit IgG
Anti Fosfolipit IgM
Homosistein
Beta-2 Glikoprotein IgG
Beta-2 Glikoprotein IgM
AĞIR METAL PANELİ (DAR KAPSAMLI)
Kurşun
Cıva
Kadmiyum
Alüminyum
Arsenik
Kalay
Nikel
AĞIR METAL PANELİ (GENİŞ KAPSAMLI)
Kurşun (İdrar, Tam Kan)
Cıva (İdrar, Tam Kan)
Kadmiyum (İdrar, Tam Kan)
Alüminyum (İdrar, Tam Kan)
Arsenik (İdrar, Tam Kan)
Nikel (İdrar, Serum)
Kalay (Serum)
Platin (Serum)
Gümüş (Serum)
Altın (Serum)
Titanyum (Serum)
ANEMİ (KANSIZLIK) PANELİ
Tam Kan Sayımı
Demir
Demir Bağlama Kapasitesi
Ferritin
Transferrin
Transferrin Satürasyonu
Vitamin B12
Folik Asit
Haptoglobin
Dışkıda Gizli Kan Aranması
Hemoglobin Elektroforezi
ANTİOKSİDAN PANELİ
Vitamin A (Retinol)
Vitamin C (Askorbik Asit)
Vitamin E (Tokoferol)
Glutatyon
Glutatyon Peroksidaz
Süperoksit Dismutaz
8-Hidroksideoksiguanozin
MDA-LDL (Okside LDL)
BÖBREK ÜSTÜ BEZİ HASTALIKLARI PANELİ
Plazma Renin Aktivitesi
Aldosteron
ACTH
Kortizol
Dehidroepiandrosteron Sülfat
ÇÖLYAK (GLUTEN) HASTALIĞI PANELİ
Total IgA
Anti Gliadin IgA
Anti Gliadin IgG
Anti Transglutaminaz IgA
Anti Transglutaminaz IgG
Anti Endomisium IgA
Anti Endomisium IgG
DİYABET & METABOLİK SENDROM PANELİ
Açlık Kan Şekeri
Tokluk Kan Şekeri (2. Saat)
Hemoglobin A1c
İnsülin
İnsülin Direnci (HOMA-IR)
C Peptid
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid
Ürik Asit
Sodyum
Potasyum
Klor
Beta-2 Mikroglobulin
Mikroalbumin
Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru (Anti GAD)
Anti Adacık Antikoru (Islet Cell Antikoru)
Anti İnsülin Antikoru
HİPERTANSİYON PANELİ
Üre
Kreatinin
Sodyum
Potasyum
Klor
Aldosteron
Plazma Renin Aktivitesi
Metanefrin
Normetanefrin
Vanil Mandelik Asit
Homovanilik Asit
5 Hidroksi İndol Asetik Asit
Dopamin
Mikroalbumin
Tam İdrar Tahlili
HİRSUTİZM / VİRİLİZM PANELİ
Total Testosteron
Serbest Testosteron
Androstenedion
Dehidroepiandrosteron
Dehidroepiandrosteron Sülfat
Seks Hormon Bağlayıcı Globulin
17 Alfa Hidroksiprogesteron
HORMON PANELİ
FSH (Kadınlara Özel)
LH
Estradiol
Progesteron
Prolaktin (Kadınlara Özel)
Androstenedion (Kadınlara Özel)
Seks Hormon Bağlayıcı Globulin
Dehidroepiandrosteron Sülfat
Büyüme Hormonu
IGF-1
IGF BP-3
Total Testosteron
Serbest Testosteron (Erkeklere Özel)
Dihidrotestosteron (Erkeklere Özel)
İNFERTİLİTE (KISIRLIK) PANELİ
FSH
LH
Estradiol
Progesteron (Kadınlara Özel)
Prolaktin
Total Testosteron
TSH
Seks Hormon Bağlayıcı Globulin
İnhibin B
Anti Sperm Antikor
Anti Müllerian Hormon (Kadınlara Özel)
Spermiyogram (Erkeklere Özel)
KALP DAMAR HASTALIKLARI PANELİ
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid
AST
CK-MB
Troponin I
High Sensitive CRP
Lipoprotein (a)
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
Apolipoprotein B/A1
Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2
LDL Alt Grupları
Homosistein
MENOPOZ PANELİ
FSH
LH
Estradiol
Progesteron
Prolaktin
Total Testosteron
Anti Müllerian Hormon
Seks Hormon Bağlayıcı Globulin
MİDE BARSAK HASTALIKLARI PANELİ
Dışkıda Gizli Kan Aranması
Dışkıda Mikroskobik İnceleme
Dışkıda Parazit İnceleme
Helicobacter pylori Antijeni
AFP
CEA
CA 19-9
CA 72-4
Kalprotektin
Zonulin (Dışkı)
Total IgA
Anti Gliadin IgA
Anti Transglutaminaz IgA
MİNERAL VE ESER ELEMENT PANELİ
Sodyum
Potasyum
Klor
Kalsiyum
Fosfor
Magnezyum (Eritrosit İçi)
Demir
Demir Bağlama Kapasitesi
Çinko (Eritrosit İçi)
Manganez (Eritrosit İçi)
Selenyum (Serum)
İyot (İdrar)
OSTEOPOROZ PANELİ
25-Hidroksi Vitamin D
Osteokalsin
Kalsitonin
Paratiroid Hormon
Ostaz (Alkalen Fosfataz Kemik İzoenzimi)
Prokollajen Tip-1 N-Terminal
Deoksipiridinolin
C-Telopeptid
Kalsiyum
Fosfor
ROMATİZMAL HASTALIKLAR PANELİ
Anti Nükleer Antikor
Anti CCP
CRP
CK
Romatoid Faktör
Sedimantasyon
SAÇ DÖKÜLMESİ PANELİ
Demir
Demir Bağlama Kapasitesi
Transferrin Satürasyonu
Ferritin
Çinko
Magnezyum
Vitamin H (Biotin)
25-Hidroksi Vitamin D
Vitamin B12
Folik Asit
TSH
Tam Kan Sayımı
FSH (Kadınlara Özel)
LH (Kadınlara Özel)
Progesteron (Kadınlara Özel)
Total Kortizol
Total Testosteron
Total IgE
İyot (İdrar)
ULTRA VIP CHECK-UP  ERKEK
İÇ HASTALIKLARI  (DAHİLİYE)
Uzman Hekim Muayenesi
LABORATUVAR  TETKİKLERİ
Glukoz-Glikolize Hemoglobin (HbA1c) Diyabet durumu
Üre-Kreatinin Böbrek fonksiyonu
Ürik Asit Gut hastalığı tanısı
Kalsiyum -Magnezyum-Çinko Mineral durumu
Sodyum- Potasyum Elektroliitler
TSH-Serbest T4-Serbest T3 Troid testi
Ferritin Anemi
Demir-Demirbağlama Kapasitesi Anemi
Sedimantasyon Enfeksiyon, kronik hastalık
C reaktif Protein (CRP) Vucudda enfeksiyon durumu
Romatoid faktör (RF) Romatizma durumu
Trigliserid Kan yağları
Kolesterol Kan kolesterolü
İnsilün Diyabet insülin direnci
LDL Kolesterol Kötü huylu kolesterol durumu
HDL Kolesterol İyi huylu kolesterol durumu
Tam Kan Sayımı (Hemogram) Kan hücre bileşenlerinin sayımı, anemi enfeksiyon durmunun gösterilmesi
Troponin I Kalp krizi
İdrar Analizi (Strip ile)- İdrar Mikroskopisi İdrar yolu enfeksiyonu,böbrekdeki taş ve kanama kristal incelmesi
Vitamin B12 B12 vitamini göstergesi alzhaimer hastalı
25-Hidroksi Vitamin D  D vitamin durumu
ALERJİ TESTİ
IgE
KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
Asparat Aminotransferaz (AST)
Alanin Aminotransferaz (ALT)
Gamma Glutamil Transferaz (GGT)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Total Protein,Albümin
VİRAL  SEROLOJİ  TESTLERİ
HBSAG (Kemoluminesans vb.)
Anti HBS (Mikropartikül İmmün Assay-MEIA vb )
Anti HCV (Mikropartikül İmmün Assay-MEIA vb )
Anti HIV (Kemoluminesans vb.)
GÖRÜNTÜLEME- RADYOLOJİ
Tiroid USG
Abdomen USG
Akciğer Grafisi
EKG (Elektrokardiyografi)
Vücut Kitle İndeksi Ölçümü
KARDİYOLOJİ
Uzman Hekim Muayenesi
EKG (Elektrokardiyografi )
EKO (Ekokardiyografi)
EFOR
Protrombin Zamanı/ INR
KANSER TARAMA TESTLERİ
Karsinoembriyonik Antijen (CEA) Gastrointstinal sisstem tümörleri
Ca 19-9 Gastrointstinal sisstem tümörleri
Total PSA Prostat kanseri yada prostat benign hipertrofisi (büyümesi)
Gaitada Gizli Kan Taraması Gastrointstinal sisstem tümörleri
ÜROLOJİ
Uzman Hekim Muayenesi
Üroflowmetri
Total PSA
PCR TEST
ANTI BODY TEST
COVID-19 PANELİ
D-Dimer   ( Damar içi pıhtılaşma Tanısından )
Ferritin    ( Demirin vücutta miktarı)
CRP  ( Vücuttaki iltihabı ve iltihabın derecesini ölçen bir kan tanısı)
Tam Kan   ( Kişinin genel sağlık durumu hastalıkları hakkında fikir veren bir kan testidir.)
D Vitamini  (Vücutta  D Vitamini  öncüsüdür)
B12 Vitamini (Vücutta B12 Vitamini öncüsüdür)
Fibrinojen  (Vücutta pıhtıların öncüsüdür)
ULTRA VIP CHECK-UP  KADIN
İÇ HASTALIKLARI  (DAHİLİYE)
Uzman Hekim Muayenesi
LABORATUVAR  TETKİKLERİ
Glukoz-Glikolize Hemoglobin (HbA1c) Diyabet durumu
Üre-Kreatinin Böbrek fonksiyonu
Ürik Asit Gut hastalığı tanısı
Kalsiyum -Magnezyum-Çinko Mineral durumu
Sodyum- Potasyum Elektroliitler
TSH-Serbest T4-Serbest T3 Troid testi
Ferritin Anemi
Demir-Demirbağlama Kapasitesi Anemi
Sedimantasyon Enfeksiyon, kronik hastalık
C reaktif Protein (CRP) Vucudda enfeksiyon durumu
Romatoid faktör (RF) Romatizma durumu
Trigliserid Kan yağları
Kolesterol Kan kolesterolü
İnsilün Diyabet insülin direnci
LDL Kolesterol Kötü huylu kolesterol durumu
HDL Kolesterol İyi huylu kolesterol durumu
Tam Kan Sayımı (Hemogram) Kan hücre bileşenlerinin sayımı, anemi enfeksiyon durmunun gösterilmesi
Troponin I Kalp krizi
İdrar Analizi (Strip ile)- İdrar Mikroskopisi İdrar yolu enfeksiyonu,böbrekdeki taş ve kanama kristal incelmesi
Vitamin B12 B12 vitamini göstergesi alzhaimer hastalı
25-Hidroksi Vitamin D  D vitamin durumu
ALERJİ TESTİ
IgE
KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
Asparat Aminotransferaz (AST)
Alanin Aminotransferaz (ALT)
Gamma Glutamil Transferaz (GGT)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Total Protein,Albümin
VİRAL  SEROLOJİ  TESTLERİ
HBSAG (Kemoluminesans vb.)
Anti HBS (Mikropartikül İmmün Assay-MEIA vb )
Anti HCV (Mikropartikül İmmün Assay-MEIA vb )
Anti HIV (Kemoluminesans vb.)
GÖRÜNTÜLEME- RADYOLOJİ
Tiroid USG
Abdomen USG
Akciğer Grafisi,
Mammografi
Sağ-Sol Meme USG
EKG (Elektrokardiyografi)
Vücut Kitle İndeksi Ölçümü
KARDİYOLOJİ
Uzman Hekim Muayenesi
EKG (Elektrokardiyografi )
EKO (Ekokardiyografi)
EFOR
Protrombin Zamanı/ INR
KANSER TARAMA TESTLERİ
Karsinoembriyonik Antijen (CEA) Gastrointstinal sistem tümörleri
Ca 19-9 Gastrointstinal sistem tümörleri
Ca 125 Gastrointstinal sistem tümörleri
Ca 15-3 Meme kanseri Belirteci
Gaitada Gizli Kan Taraması Gastrointstinal sisstem tümörleri
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Uzman Hekim Muayenesi
Transvajinal USG
Servikal veya Vajinal Sitoloji
Eksfoliatif Sitoloji (SMEAR Alınması)
Pelvik Muayene
PCR TEST
ANTI BODY TEST
COVID-19 PANELİ
D-Dimer   ( Damar içi pıhtılaşma Tanısından )
Ferritin    ( Demirin vücutta miktarı)
CRP  ( Vücuttaki iltihabı ve iltihabın derecesini ölçen bir kan tanısı)
Tam Kan   ( Kişinin genel sağlık durumu hastalıkları hakkında fikir veren bir kan testidir.)
D Vitamini  (Vücutta  D Vitamini  öncüsüdür)
B12 Vitamini (Vücutta B12 Vitamini öncüsüdür)
Fibrinojen  (Vücutta pıhtıların öncüsüdür)
GOLD VİP CHECK-UP  KADIN
İÇ HASTALIKLARI  (DAHİLİYE)
Uzman Hekim Muayenesi
LABORATUVAR  TETKİKLERİ
Glukoz-Glikolize Hemoglobin (HbA1c) Diyabet durumu
Üre-Kreatinin Böbrek fonksiyonu
Ürik Asit Gut hastalığı tanısı
Kalsiyum Mineral durumu
Magnezyum Mineral durumu
Çinko Mineral durumu
Sodyum- Potasyum Elektroliitler
TSH-Serbest T4-Serbest T3 Troid testi
Ferritin Anemi
Demir-Demirbağlama Kapasitesi Anemi
Folat B9 vitamini belirteci
Sedimantasyon Enfeksiyon, kronik hastalık
C reaktif Protein (CRP) Vucudda enfeksiyon durumu
Romatoid faktör (RF) Romatizma durumu
Trigliserid Kan yağları
Kolesterol Kan kolesterolü
İnsilün Diyabet insülin direnci
LDL Kolesterol Kötü huylu kolesterol durumu
HDL Kolesterol İyi huylu kolesterol durumu
Tam Kan Sayımı (Hemogram) Kan hücre bileşenlerinin sayımı, anemi enfeksiyon durmunun gösterilmesi
Troponin I Kalp krizi
İdrar Analizi (Strip ile)- İdrar Mikroskopisi İdrar yolu enfeksiyonu,böbrekdeki taş ve kanama kristal incelmesi
Vitamin B12 B12 vitamini göstergesi alzhaimer hastalığı
25-Hidroksi Vitamin D  D vitamin durumu
ALERJİ TESTİ
IgE
KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
Asparat Aminotransferaz (AST)
Alanin Aminotransferaz (ALT)
Gamma Glutamil Transferaz (GGT)
Total Protein,Albümin
VİRAL  SEROLOJİ  TESTLERİ
HBSAG (Kemoluminesans vb.)
Anti HBS (Mikropartikül İmmün Assay-MEIA vb )
Anti HCV (Mikropartikül İmmün Assay-MEIA vb )
Anti HIV (Kemoluminesans vb.)
GÖRÜNTÜLEME- RADYOLOJİ
Tiroid USG
Tüm Abdomen USG
Akciğer Grafisi,
Mammografi
 Sağ-Sol Meme USG
EKG (Elektrokardiyografi)
Kemik Mineral Dansitometri
KANSER TARAMA TESTLERİ
Karsinoembriyonik Antijen (CEA) Gastrointstinal sistem tümörleri
Ca 19-9 Gastrointstinal sistem tümörleri
Ca 125 Gastrointstinal sistem tümörleri
Ca 15-3 Meme kanseri Belirteci
Gaitada Gizli Kan Taraması Gastrointstinal sisstem tümörleri
GOLD VİP CHECK-UP  ERKEK
İÇ HASTALIKLARI  (DAHİLİYE)
Uzman Hekim Muayenesi
LABORATUVAR  TETKİKLERİ
Glukoz-Glikolize Hemoglobin (HbA1c) Diyabet durumu
Üre-Kreatinin Böbrek fonksiyonu
Ürik Asit Gut hastalığı tanısı
Kalsiyum Mineral durumu
Magnezyum Mineral durumu
Çinko Mineral durumu
Sodyum- Potasyum Elektroliitler
TSH-Serbest T4-Serbest T3 Troid testi
Ferritin Anemi
Demir-Demirbağlama Kapasitesi Anemi
Folat B9 vitamini belirteci
Sedimantasyon Enfeksiyon, kronik hastalık
C reaktif Protein (CRP) Vucudda enfeksiyon durumu
Romatoid faktör (RF) Romatizma durumu
Trigliserid Kan yağları
Kolesterol Kan kolesterolü
İnsilün Diyabet insülin direnci
LDL Kolesterol Kötü huylu kolesterol durumu
HDL Kolesterol İyi huylu kolesterol durumu
Tam Kan Sayımı (Hemogram) Kan hücre bileşenlerinin sayımı, anemi enfeksiyon durmunun gösterilmesi
Troponin I Kalp krizi
İdrar Analizi (Strip ile)- İdrar Mikroskopisi İdrar yolu enfeksiyonu,böbrekdeki taş ve kanama kristal incelmesi
Vitamin B12 B12 vitamini göstergesi alzhaimer hastalığı
25-Hidroksi Vitamin D  D vitamin durumu
ALERJİ TESTİ
IgE
KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
Asparat Aminotransferaz (AST)
Alanin Aminotransferaz (ALT)
Gamma Glutamil Transferaz (GGT)
Total Protein,Albümin
VİRAL  SEROLOJİ  TESTLERİ
HBSAG (Kemoluminesans vb.)
Anti HBS (Mikropartikül İmmün Assay-MEIA vb )
Anti HCV (Mikropartikül İmmün Assay-MEIA vb )
Anti HIV (Kemoluminesans vb.)
GÖRÜNTÜLEME- RADYOLOJİ
Tiroid USG
Tüm Abdomen USG
Akciğer Grafisi,
EKG (Elektrokardiyografi)
KANSER TARAMA TESTLERİ
Karsinoembriyonik Antijen (CEA) Gastrointstinal sistem tümörleri
Ca 19-9 Gastrointstinal sistem tümörleri
Total PSA Prostat kanseri yada prostat benign hipertrofisi (büyümesi)
Gaitada Gizli Kan Taraması Gastrointstinal sisstem tümörleri