MEDİSLİFE – KARDİYOLOJİ

Koroner Bt Anjiyografi

Kalbi besleyen damarların görüntülerinin 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarılması işlemi olarak tanımlanabilir. Damarların içini gösteren klasik anjiyografi işleminden farklı olarak koroner BT anjiyo sayesinde kişinin, damar duvarları da görüntülenebilir.

Erken tanı imkanıyla kişi kalp krizi geçirmeden tedavi almasını sağlar. Koroner arterde var olan plak birikiminin neden olduğu darlık ve tıkanma miktarı belirlenir.

Koroner Bt Anjiyografi

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

KARDİYOLOJİ HİZMETLERİMİZ

KALP PİLLERİ

KORONER BT ANJİYOGRAFİ

ELEKTROFİZYOLOJİK