MEDİSLİFE

Kardiyak Testler

Kalp damar hastalıkları risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi amaçlı kullanılan testlerdir. Kan yağlarının ölçümü, kolesterol metabolizmasının ve ilgili proteinlerin değerlendirilmesi, kalp hastalıkları riskinin araştırılması, kalp kası hasarının belirlenmesinde bu testler yol göstericidir.

Kardiyak Testler

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

Kardiyak Testler

Sağlığınızla ilgili tüm süreçlerde her zaman yanınızdayız.

MEDİSLİFE – Kardiyak Testler

Troponin T

Hastanın troponin değerleri inceleneceği zaman CK-MB ya da miyoglobin değerleri de incelenebilir. Hasta için kalp krizi şüphesi varsa en belirgin belirteçlerden biri  troponin testi olabilir.

Troponin T

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

Troponin T

Sağlığınızla ilgili tüm süreçlerde her zaman yanınızdayız.

MEDİSLİFE – Kardiyak Testler

Troponin I

Hastanın troponin değerleri inceleneceği zaman CK-MB ya da miyoglobin değerleri de incelenebilir. Hasta için kalp krizi şüphesi varsa en belirgin belirteçlerden biri  troponin testi olabilir. Mesleki maruziyet ve toksisite semptomları tedavi ve takibinde kullanılır.

Troponin I

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

Troponin I

Sağlığınızla ilgili tüm süreçlerde her zaman yanınızdayız.

MEDİSLİFE – Kardiyak Testler

Laktat Dehidrogeaz

Vücudun hemen her hücre ve dokusunda bulunan enzimdir. Bu enzimin temel amacı vücutta bulunan şekerden enerji elde etmektir. Mesleki maruziyet ve toksisite semptomları tedavi ve takibinde kullanılır.

Laktat Dehidrogeaz

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

Laktat Dehidrogeaz

Sağlığınızla ilgili tüm süreçlerde her zaman yanınızdayız.

MEDİSLİFE – Kardiyak Testler

Kreatinin Kinaz

Damardan alınan kan örneğiyle gerekli test yapılır. Mesleki maruziyet ve toksisite semptomları tedavi ve takibinde kullanılır.

Kreatinin Kinaz

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

Kreatinin Kinaz

Sağlığınızla ilgili tüm süreçlerde her zaman yanınızdayız.

MEDİSLİFE – Kardiyak Testler

Kreatinin Kinaz-MB

Damardan alınan kan örneğiyle gerekli test yapılır. Mesleki maruziyet ve toksisite semptomları tedavi ve takibinde kullanılır.

Kreatinin Kinaz-MB

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

Kreatinin Kinaz-MB

Sağlığınızla ilgili tüm süreçlerde her zaman yanınızdayız.

MEDİSLİFE – Kardiyak Testler

Apolipoprotein A1 (APO A1)

Özellikle HDL-kolesterol düzeyleriniz azalmışsa Apo A-I düzeylerinin yeterli olup olmadığını belirlemek ve koroner arter hastalığı (KAH) geliştirme riskinizi saptamaya yardımcı olmak için bu test yapılır.

Apolipoprotein A1 (APO A1)

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

Apolipoprotein A1 (APO A1)

Sağlığınızla ilgili tüm süreçlerde her zaman yanınızdayız.

MEDİSLİFE – Kardiyak Testler

Apolipoprotein A2 (APO A2)

Özellikle HDL-kolesterol düzeyleriniz azalmışsa Apo A-I düzeylerinin yeterli olup olmadığını belirlemek ve koroner arter hastalığı (KAH) geliştirme riskinizi saptamaya yardımcı olmak için bu test yapılır.

Apolipoprotein A2 (APO A2)

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

Apolipoprotein A2 (APO A2)

Sağlığınızla ilgili tüm süreçlerde her zaman yanınızdayız.

MEDİSLİFE – Kardiyak Testler

Apolipoprotein B (APO B)

Özellikle HDL-kolesterol düzeyleriniz azalmışsa Apo A-I düzeylerinin yeterli olup olmadığını belirlemek ve koroner arter hastalığı (KAH) geliştirme riskinizi saptamaya yardımcı olmak için bu test yapılır.

Apolipoprotein B (APO B)

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

Apolipoprotein B (APO B)

Sağlığınızla ilgili tüm süreçlerde her zaman yanınızdayız.

MEDİSLİFE – Kardiyak Testler

Lipoprotein (a)

Mesleki maruziyet ve toksisite semptomları tedavi ve takibinde kullanılır.

Lipoprotein (a)

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız

Lipoprotein (a)

Sağlığınızla ilgili tüm süreçlerde her zaman yanınızdayız.