MEDİSLİFE – KARDİYOLOJİ

Elektrofizyolojik Çalışma


Kalp ritim bozukluklarının tanısı için yapılan girişimsel bir testtir. EFÇ ablasyon tedasinden önceki tanı koyma aşaması olarak da düşünülebilir.

Çoğu kez hızlı atma şeklinde çarpıntı yakınması olan hastalarda, hastanın yakınma nedeni olan hızlı atışlar özel yöntemlerle kalbin içine yerleştirilen bu kablolardan verilen uyarılarla oluşturularak meydana geliş nedenleri araştırılır. Kısa devrelerin varlığı saptandığında radyo dalgalarından oluşan özel bir akım noktasal enerji uygulanarak taşikardi tamamen tedavi edilebilir.
Elektrofizyolojik Çalışma

Alanında Uzman Kadromuz ile Hizmetten Faydalanmak İstiyorsanız


KARDİYOLOJİ HİZMETLERİMİZ


KALP PİLLERİ


KORONER BT ANJİYOGRAFİ


ELEKTROFİZYOLOJİK